کارجست

IMG_3167.JPG

آرمان توکلی

مهندس الکترونیک
تهران

کارشناسی

سن

26

IMG_3169.JPG

سارینا صوفی

آرایشگر
تهران

کارشناسی

سن

29

IMG_3171.JPG

باران سعادت

برنامه نویس
تهران

کارشناسی

سن

24

images11.jpg

محمد رضا رضا وردی

پزشک
تهران

دکترا و بالاتر

دبیر ریاضی
تهران

دیپلم

پزشک
تهران

کارشناسی

مهندس عمران
تهران

کارشناسی