کارجست

تخصص

نقاش

مدرک تحصیلی

کارشناسی

حقوق

2 تا 3 میلیون تومان

بیمه

دارد

جنسیت

زن

حداکثر سن

28

سابقه کار

5 تا 10سال

تعداد استخدام

12

روزهای کاری
یک‌شنبه سه‌شنبه پنج‌شنبه جمعه

ساعات کاری
18:00-14:00

مرکز استان

فارس